મોબાઇલ ફોન
+86 13736381117
ઈ-મેલ
info@wellnowus.com
 • પ્રમોટ01
 • પ્રમોટ02

અમારા ઉત્પાદનો

વાસ્તવિક હકીકતો

અમારી પાસે અહીં કેટલીક સુપર હકીકતો છે

 • 200 થી વધુ કર્મચારીઓ200 થી વધુ કર્મચારીઓ

  200 થી વધુ કર્મચારીઓ

 • 5000 ㎡ ઉત્પાદન વિસ્તાર સાથે5000 ㎡ ઉત્પાદન વિસ્તાર સાથે

  5000 ㎡ ઉત્પાદન વિસ્તાર સાથે

 • વ્યવસાયિક ઉત્પાદકોવ્યવસાયિક ઉત્પાદકો

  વ્યવસાયિક ઉત્પાદકો

અરજીઓ